31.12.2016

Acest fisier contine rezultatele financiare anuale preliminate pentru anul 2016.

Raportul  Societatii OIL TERMINAL SA privind rezultatele financiare anuale preliminate pentru anul 2016 cuprinde:

·         Situația pozitiei financiare preliminata la 31.12.2016.

·         Situatia rezultatului global preliminata la 31.12.2016.

Download: