31.12.2015

Acest fisier contine rezultatele financiare anuale preliminate pentru anul 2015.

Raportul  Societatii OIL TERMINAL SA privind rezultatele financiare anuale preliminate pentru anul 2015 cuprinde:

·         Situația pozitiei financiare preliminata la 31.12.2015.

·         Situatia rezultatului global preliminata la 31.12.2015.

Download: