31.12.2013

Acest fisier contine rezultatele financiare anuale preliminate pentru anul 2013.

Raportul  SC OIL TERMINAL SA privind rezultatele financiare anuale preliminate pentru anul 2013 cuprinde:

·         Situația pozitiei financiare preliminata la 31.12.2013.

·         Situatia rezultatului global preliminata la 31.12.2013.

 

 

Download: