Raport Trimestrul III 2017

Raportul trimestrului III 2017 al Societatii OIL TERMINAL S.A. pentru anul 2017 cuprinde:

 

·         Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru trimestrul III 2017

·         Situaţia poziţiei financiare la 30.09.2017

·         Situaţia rezultatului global la 30.09.2017

·         Situaţia modificărilor capitalurilor proprii la 30.09.2017

·         Situaţia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2017

·         Note la situațiile financiare interimare simplificate auditate  la 30.09.2017

·         Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 113 din Regulamentul CNVM 1/2006

 

·         Raportul auditorului financiar

Download: