Raport Trimestrul III 2015

 

Raportul Societții OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 2015 cuprinde:

 

-          Situaia poziiei financiare la 30.09.2015;

-          Situaia rezultatului global la 30.09.2015;

-          Situaia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2015;

-          Situaia modificrilor capitalurilor proprii la 30.09.2014;

-          Situaia modificrilor capitalurilor proprii la 30.09.2015;

-          Note la situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2015;

-          Declarația în conformitate cu art. 113 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM.

-          Raportul Consiliului de Administratie al societții pentru trimestrul III 2015.

 

-          Raportul de revizuire al auditorului financiar extern.

Download: