Raport Trimestrul III 2014

Raportul  Societatii OIL TERMINAL SA  aferent trimestrului III 2014 cuprinde:

 

·        Situația pozitiei financiare la 30.09.2014

·        Situatia rezultatului global la 30.09.2014

·        Situatai modificarilor capitalurilor proprii la 30.09.2013

·        Situatai modificarilor capitalurilor proprii la 30.09.2014

·        Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2014

·        Note la situațiile financiare  interimare simplificate la 30.09.2014

·        Raportul Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2014

 

·        Raport de revizuire a informatiilor financiare interimare la 30.09.2014 

Download: