Raport Trimestrul III 2011

 

Raportul S.C. OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III al anului 2011 cuprinde:

  • Formularele de raportare contabila la data de 30.09.2011; 
  • Notele explicative;  
  • Raportul auditorului financiar;
  • Raportul administratorilor aferent Trimestrului III 2011 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006,
  • Comunicatul privind disponibilitatea raportului trimestrial.
Download: