Raport Trimestrul I 2020

Raportul trimestrului I 2020 al Societatii OIL TERMINAL S.A. cuprinde:

-      Situaţia interimara a poziţiei financiare la 31.03.2020

-      Situaţia interimara a rezultatului global la 31.03.2020

-    Situaţia interimara a modificarii capitalurilor proprii 31.03.2020

-      Situaţia interimara a fluxurilor de trezorerie la 31.03.2020

 -      Note la situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2020

Download: