Raport Trimestrul I 2019

Raportul trimestrului I 2019 al Societatii OIL TERMINAL S.A. cuprinde:

-       Situaţia interimara a poziţiei financiare la 31.03.2019

-       Situaţia interimara a rezultatului global la 31.03.2019

-       Situaţia interimara a fluxurilor de trezorerie la 31.03.2019

-       Situaţia interimara a modificărilor capitalurilor proprii la 31.03.2019

-       Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2019

-       Raportul administratorilor societatii OIL TERMINAL SA pentru trimestrul I 2019 incheiat la data de 31.03.2019

Download: