Raport Trimestrul I 2016

Raportul trimestrului I 2016 al Societatii OIL TERMINAL S.A. pentru anul 2016 cuprinde:

-       Situaþia poziþiei financiare la 31.03.2016

-       Situaþia rezultatului global la 31.03.2016

-       Situaþia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2016

-       Situaþia modificãrilor capitalurilor proprii la 31.03.2016

-       Note la situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2016

-       Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru trimestrul I 2016

 

-       Raportul de revizuire a informatiilor financiare interimare simplificate incheiate la 31.03.2016.

Download: