Raport Semestrul I 2017

Raportul trimestrului I 2017 al Societatii OIL TERMINAL S.A. pentru anul 2017 cuprinde:

-       Situaţia poziţiei financiare la 31.03.2017

-       Situaţia rezultatului global la 31.03.2017

-       Situaţia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2017

-       Situaţia modificărilor capitalurilor proprii la 31.03.2017

-       Note la situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2017

-       Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru trimestrul I 2017

 

 

Download: