Raport Semestrul I 2020

 

Raportul sem. I 2020 al societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

-       Raportul Administratorilor societății pentru semestrul I 2020;

-       Situaţia interimară a poziţiei financiare la 30.06.2020;

-       Situaţia interimară a rezultatului global la 30.06.2020;

-       Situaţia interimară a fluxurilor de trezorerie la 30.06.2020;

-       Situaţia interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2020;

-       Situaţia interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2019;

-       Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2020;

-     Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art.65 alin.(2) lit.c) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

-      Raportul auditorului financiar. 

 

Raportul Societății OIL TERMINAL S.A. aferent semestrului I 2020 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Download: