Raport Semestrul I 2019

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului semestrului I 2019 pentru exercițiul financiar 2019.

Raportul OIL TERMINAL S.A. aferent semestrului I 2019 a fost transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 13.08.2019.

Raportul sem. I 2019 al societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Raportul Administratorilor societății pentru semestrul I 2019;

- Situaţia interimară a poziţiei financiare la 30.06.2019;

- Situaţia interimară a rezultatului global la 30.06.2019;

- Situaţia interimară a fluxurilor de trezorerie la 30.06.2019;

- Situaţia interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2019;

- Situaţia interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2018;

- Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2019;

- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 65 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

- Raportul auditorului financiar.

Download: