Modificri Capital Propriu

Situaia modificrilor capitalului propriu:

Download: