Cum pot vota, unde si cand?

Orice acționar are dreptul de a fi informat despre desfășurarea ședințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, de a participa la ședințele respective și de a-și exprima votul cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Data, ora, locul ținerii unei asemenea ședințe și problemele înscrise pe ordinea de zi sunt menționate în convocatorul fiecărei ședințe. Convocatorul este transmis spre publicare presei, Bursei de Valori București și ASF.