Cate dividende mi se cuvin?

Valoarea dividendelor brute cuvenite unui actionar se stabileste prin înmultirea numarului de actiuni detinute de actionarul respectiv la data de înregistrare cu valoarea dividendului brut pe actiune aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru exercitiul financiar respectiv.

Pentru aflarea valorii nete a dividendelor cuvenite unui actionar, se deduce din suma bruta obtinuta conform calculului prezentat mai sus valoarea impozitului pe dividende stabilita conform Codului Fiscal.

Pentru rezidenti, nivelul impozitului pe dividende este de 16%.