Cate acțiuni dețin?

Un acționar deține la un moment dat atâtea acțiuni câte sunt înregistrate pe numele său în Registrul Acționarilor, ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Pentru a afla numărul de acțiuni deținute, acționarul trebuie să solicite S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. un extras de cont în acest sens.