Pentru anul 2011

 

Prin Hotrârea nr. 2 din data de 26.04.2012, Adunarea General Ordinar a Acionarilor S.C OIL TERMINAL S.A Constana a aprobat acordarea unui dividend brut pe aciune pentru anul 2011 de 0, 00335902 lei.

S-a hotrât ca din profitul net realizat în exerciiul financiar al anului 2011, in valoare de 653.673,01 lei si rezultatul reportat inregistrat in anul 2011 provenit din corectarea erorilor contabile in valoare de 1.564.194,49 lei, se repartizeaza pe destinatii astfel:

  • rezerv legal                                         44.093 lei
  • participarea salariatilor la profit                108.254 lei
  • dividende                                           1.956.397 lei
  • sursa proprie de finanare                  109.123,50  lei

 S-au stabilit urmtoarele modaliti de plat a dividendelor ctre acionari:

  • în numerar, la sediul societii;
  • prin virament bancar în contul comunicat în scris de acionar;
  • prin mandat potal la domiciliul declarat al acionarilor din afara judeului Constana.

Termenul de plat a dividendelor este de 6 luni de la data adunrii generale a acionarilor de stabilire a dividendelor, termen prevzut în art. 12 alin 3. lit. a din Statutul S.C OIL TERMINAL S.A. i art. 238 alin. 2 din Legea 297/2009.

Sunt îndreptii la plata dividendelor acionarii înscrii în Registrul acionarilor la data de 16.05.2012, data de înregistrare.