Pentru anul 2008

Prin Hotrârea nr. 3 din data de 23.04.2009, Adunarea General Ordinar a Acionarilor S.C OIL TERMINAL S.A Constana a aprobat acordarea unui dividend brut pe aciune pentru anul 2008 de 0,0009 lei.

  S-a hotrât ca din profitul net realizat în exerciiul financiar al anului 2008, în valoare de 1.133.974,86 lei i rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile înregistrat în anul 2008 în cuantum de 1.422 lei, se repartizeaz astfel:

  • rezerv legal                                         52.449  lei
  • participarea salariailor la profit                 108.295 lei
  • dividende                                               541.474 lei
  • sursa proprie de finanare                    433.178,86 lei

 S-au stabilit urmtoarele modaliti de plat a dividendelor ctre acionari:

  • în numerar, la sediul societii;
  • prin virament bancar în contul comunicat în scris de acionar;
  • prin mandat potal la domiciliul declarat al acionarilor din afara judeului Constana.

 Termenul de plat a dividendelor este de 6 luni de la data adunrii geenrale a acionarilor de stabilire a dividendelor, termen prevzut în art. 12 alin 3. lit. a din Statutul S.C OIL TERMINAL S.A. i art. 238 alin. 2 din Legea 297/2009.

 Sunt îndreptii la plata dividendelor acionarii înscrii în Registrul acionarilor la data de 11.05.2009, data de înregistrare.