Pentru anul 2007

S-a hotrât ca din profitul net realizat în exerciiul financiar al anului 2008, în valoare de 8.428.237 lei i rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile înregistrat în anul 2007 în cunatum de 1.408.399, se repartizeaz astfel:

 Rezerv legal

515.364 lei 

 Participarea salariailor la profit

 932.127 lei

 Dividende

 4.660.636 lei

 Surs proprie de finanare

 3.728.509 lei

S-au stabilit urmtoarele modaliti de plat a dividendelor ctre acionari:

  • în numerar, la sediul societii;
  • prin virament bancar în contul comunicat în scris de acionar;
  • prin mandat potal la domiciliul declarat al acionarilor din afara judeului Constana.

Termenul de plat a dividendelor este de 6 luni de la data adunrii generale a acionarilor de stabilire a dividendelor, termen prevzut în art. 12 alin. 3 lit. a din Statutul S.C OIL TERMNIAL S.A i art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.

Sunt îndreptii la plata dividendelor acionarii înscrii în Registrul acionarilor la data de 19.05.2008, data de înregistare.

Data  la care va începe plata dividendelor ctre acionari este 06.10.2008.