Director General

Consiliul de Administratie al S.C. OIL TERMINAL S.A., întrunit în sedinta din data de 02.07.2018, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a numit in calitate de Director General al Societatii pe dl. Viorel-Sorin CIUTUREANU.

Download: