Director Financiar

Directorul Financiar al societatii asigura managementul activitatii financiar-contabile, reprezinta societatea comerciala în relatia cu autoritatile de control financiar, banci, burse, clienti, furnizori

Întocmeste lucrarile de planificare financiara si urmareste profitul obtinut de societate. Asigura buna organizare si desfaurare a activitatii financiar-contabile a societatii în conformitate cu legislatia în vigoare.

Asigura întocmirea la timp si în conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturile anuale si trimestriale precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari.

Informeaza Directorul General despre problemele financiare si datele operative de urmarire a activitatii financiare.

Asigura organizarea inventarierii patrimoniului, în conformitate cu cerintele legale.

Asigura întocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrarilor contabile.

Ia masuri pentru calcularea corecta si plata în termen a drepturilor salariatilor, cu respectarea prevederilor legale.

Asigura încasarea contravalorii prestatiilor efectuate de societate.

Raspunde de întreaga activitate financiar contabila a societatii, de analizele economice, de mentinerea permanenta a capacitatii de plata a societatii  si de îndeplinirea obligatiilor legale fata de banci. Raspunde împreuna cu Directorul General de respectarea disciplinei financiare, de luarea masurilor pentru asigurarea integritatii patrimoniului.

Raspunde de elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli si de mentinerea echilibrului între venituri si cheltuieli.

Actualul Director Financiar este doamna Adriana FRANGU, de profesie economist, în functie din data de 02.07.2018, numita de CA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu completarile si modificarile ulterioare.

Date de contact:

E-mail: office@oil-terminal.com

Download: