Director Dezvoltare

Directorul Dezvoltare asigura managementul activitatii de actionariat si comunicare, planificarea si urmarirea realizarii achizitiilor, planificarea strategica, monitorizarea implementarii programelor de dezvoltare, atargere de fonduri externe si mentinea, dezvoltarea si functionarea eficace a sistemului de control intern managerial precum si administrarea, gestionarea si dezvoltarea sistemului informatic si a sistemului de telecomunicatii.

Actualul Director Dezvoltare este doamna Marieta Elisabeta STASI, de profesie inginer, in functie din data de 01.08.2017.

Date de contact: office@oil-terminal.com

Download: