Atributii

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor msurilor aferente conducerii societii, în limitele obiectului de activitate al societii i cu respectarea competenelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraie i adunrii generale a acionarilor. Cu supravegherea activitii directorilor este însrcinat Consiliul de administraie. Orice administrator poate solicita directorilor informaii cu privire la conducerea operativ a societii. Directorii vor informa consiliul de administraie în mod regulat i cuprinztor asupra operaiunilor întreprinse i asupra celor avute în vedere.

Directorii pot fi revocai oricând de ctre consiliul de administraie. În cazul în care revocarea survine fr just cauz, directorul în cauz este îndreptit la plata unor daune-interese.