Declaratie privind implementare politica de management al riscul

Declaratie privind Angajamentul și Politica CA referitoare la implementarea politicii de management al riscului si mentinerea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial

Download: