Informare privind Raportul administratorilor sem II 2018

Acest fisier contine materialul aferent punctului 11 privind Informare privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru sem II 2018 conform art. 55 din OUG 109/2011 ce urmeaza a fi dezbatut in cadrul  Sedintei AGOA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 11.00, precum si decizia CA de avizare a materialului, atat in lb romana cat si in lb. engleza

Download: