Proiect Hotarari COMPLETAT la solicitarea ME

Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca, in conformitate cu art. 7 alin 1 litera (b) din Regulamentul CNVM nr 6/2009, MINISTERUL ENERGIEI, in calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, propune urmatorul proiect de hotarare pentru punctul 1 al sedintei AGEA convocata pentru data de 18/19.10.2017, dupa cum urmeaza:

 

 

Cu votul acţionarilor reprezentand ….% din capitalul social si ….% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă prelungirea cu un an a facilității de emitere scrisoare de garanție bancară acordată prin contractul nr. 1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare, in favoarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,facilitate aferenta autorizației de antrepozit fiscal.

Download: