Formular vot corespondenta COMPLETAT

Acest fișier conține formularul de vot prin corepondenț COMPLETAT, în conformitate cu solicitarea acționarului majoritar, Ministerul Energiei, Întreperinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, pentru AGOA din 20.(21).02.2015, ora 12,00. (atât în limba român, cât și în limba englez).

Download: