Formular procura speciala COMPLETAT

Acest fișier conține formularul de procur special - COMPLETAT, în conformitate cu solicitrile acționarului majoritar - Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, pentru AGOA din 20.(21).02.2015, ora 12,00. (atât în limba român, cât și în limba englez). 

Download: