Formular de vot prin corespondenț

Acest fișier conține formularul de vot prin corespondenț pentru Adunarea General Ordinar a Acționarilor Societții OIL TERMINAL S.A din 14.(15).05.2015, disponibil atât în limba român, cât și în limba englez.

Download: