Convocator

Aceste fișiere conțin: Convocatorul Adunrii Generale Ordinare a Acționarilor ce se va desfșura în data de 14.(15).05.2015, adresa transmis de acționarul Broadhurst Investments Limited, adresele transmise de acționarul MEIMMMA atât în limba român, cât și în limba englez.

Download: