Procura speciala COMPLETATA

Acest fisier contine Procura speciala COMPLETATA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A. din 12.(13).10.2015. 

Download: