Material punctul 1

Acest fisier contine materialul aferent punctului 1 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A, ce se va desfasura in data de 12.(13).10.2015. 

Download: