Material punctul 1

Acest fisier contine situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare, raportul Consiliului de Administratie (limba romana si engleza), Raportul auditorului financiar independent, decizia CA 36_29.05.2015, decizia CA 37_29.05.2015, decizia CA 41_29.05.2015, 

Download: