Material punctele 5, 6, 7

Acest fisier contine propunerea  de stabilire a dividendului brut pe actiune aferent exercitiului financiar 2014, a termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari (limba romana si engleza), Decizia CA 39_29.05.2015

Download: