Formular procura speciala COMPLETAT

Acest fisier contine Procura speciala COMPLETATA de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A. din 28.(29).03.2016. 

Download: