Convocator AGOA completat

Acest fisier contine Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A. ce se va desfasura in 28.(29).03.2016 (limba romana si engleza), decizia Consiliului de Administratie nr. 15 din 10.03.2016 de avizare a Convocatorului COMPLETAT si solicitarea actionarului BROADHURST iNVESTMENTS Ltd de completare.

Download: