Solicitare FONDUL PROPRIETATEA

In conformitate cu art. 7 alin 1 litera (b) din Regulamentul CNVM nr 6/2009, FONDUL PROPRIETATEA SA, in calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 6,32% din capitalul social, propune modificarea proiectului de hotarare AGOA convocata pentru data de 27/28.04.2016, dupa cum urmeaza:

Art. 4 Cu votul majoritar al acionarilor prezeni/reprezentai se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2015 in valoare de  6.484.474,81 lei, astfel:

·         Rezerve legala:                                                                                    539.045 lei     

·         Alte rezerve reprezentând faciliti fiscale prevzute de lege:             237.780 lei    

·         Participarea salariailor la profit:                                                      570.765 lei

·         Dividende cuvenite acționarilor:                                           5.136.884,81 lei      

·         Sursa proprie de finanare:                                                                              0 lei  

 

 

Art. 5 Cu votul majoritar al acionarilor prezeni/reprezentai se aproba fixarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2015 la 0,00881974242 lei/actiune. Se stabileste termenul de plata la 60 zile potrivit prevederilor art.1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare „societatile la care statul ori o unitate administrativ teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale”. Detaliile privind modalitțile de plat, agentul de plat și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Plții prin intermediul unui comunicat de pres și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autoritții de Supraveghere Financiar printr-un raport curent.

Download: