Material punctul 3 modificat

Acest fisier contine materialul aferent punctului  3 al ordinii de zi a AGOA care va avea loc in data de 22.12.2014, completat si modificat  conform solicitarii actionarului majoritar, respectiv cu informatii despre detalierea si clarificarea unor aspecte mentionate in Planul de administrare.

Download: