31.12.2017

Acest fisier contine rezultatele financiare anuale preliminate pentru anul 2017.

Raportul  Societatii OIL TERMINAL SA privind rezultatele financiare anuale preliminate pentru anul 2017 cuprinde:

·         Situația pozitiei financiare preliminata la 31.12.2017.

·         Situatia rezultatului global preliminata la 31.12.2017.

Download: