31.12.2014

Acest fisier contine rezultatele financiare anuale preliminate pentru anul 2014.

Raportul  SC OIL TERMINAL SA privind rezultatele financiare anuale preliminate pentru anul 2014 cuprinde:

·         Situația pozitiei financiare preliminata la 31.12.2014.

·         Situatia rezultatului global preliminata la 31.12.2014.

Download: