Raport Trimestrul III 2019

Raportul trim. III 2019 al societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

-       Raportul Administratorilor societății pentru trimestrul III 2019;

-       SituaÅ£ia interimară a poziÅ£iei financiare la 30.09.2019;

-       SituaÅ£ia interimară a rezultatului global la 30.09.2019;

-       SituaÅ£ia interimară a fluxurilor de trezorerie la 30.09.2019;

-       SituaÅ£ia interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.09.2019;

-       SituaÅ£ia interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.09.2018;

-       Note la situaÈ›iile financiare interimare simplificate revizuite la 30.09.2019;

-       Raportul auditorului financiar.

Download: