Raport Trimestrul III 2018

Raportul trim. III 2018 al societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

-       Raportul Consiliului de Administratie al societății pentru trimestrul III 2018

-       Situaţia interimară a poziţiei financiare la 30.09.2018

-       Situaţia interimară a rezultatului global la 30.09.2018

-       Situaţia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2018

-       Situaţia interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.09.2018

-       Situaţia interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.09.2017

-       Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.09.2018

Download: