Raport Trimestrul III 2016

Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2016 conținând rezultatele pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2016 cuprinde:

-       Situaţia poziţiei financiare la 30.09.2016

-       Situaţia rezultatului global la 30.09.2016

-       Situaţia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2016

-       Situaţia modificărilor capitalurilor proprii la 30.09.2016

-       Note la situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2016

-       Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru trimestrul III 2016

 

-       Raportul de revizuire a informatiilor financiare interimare simplificate incheiate la 30.09.2016.

Download: