Raport Trimestrul III 2013

Raportul  SC OIL TERMINAL SA  aferent trimestrului III 2013 cuprinde:

·         Situația pozitiei financiare la 30.09.2013

·         Situatia rezultatului global la 30.09.2013

·         Note explicative la situațiile financiare aferente trimestrului III  2013

·         Raportul Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2013

·         Raportul auditorului fianciar aferent trimestrului III 2013

Download: