Raport trimestrul III 2012

 

Raport Trimestrul III 2012

Acest fisier contine raportul aferent trimestrului III pentru exercitiul financiar al anului 2012, astfel:

- Formularele de raportare contabila la 30.09.2012,

- Note explicative la situatiile financiare aferente trimestrului III 2012,

- Raportul auditorului financiar,

- Raportul administratorilor,

- Comunicatul de presa privind disponibilitatea raportului.

Download: