Raport Trimestrul I 2018

Raportul trimestrului I 2018 al Societatii OIL TERMINAL S.A. pentru anul 2018 cuprinde:

-       Situaţia poziţiei financiare la 31.03.2018

-       Situaţia rezultatului global la 31.03.2018

-       Situaţia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2018

-       Situaţia modificărilor capitalurilor proprii la 31.03.2018

-       Note la situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2018

-       Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru trimestrul I 2018


Download: