Raport Trimestrul I 2012

Acest fisier contine raportul aferent trimestrului I pentru exercitiul financiar al anului 2012, astfel:

- Formularele de raportare contabila la 31.03.2012,

- Note explicative la situatiile financiare aferente trimestrului I 2012,

- Raportul auditorului financiar,

- Raportul administratorilor,

- Comunicatul de presa privind dispozinilitatea raportului.

Download: