Raport Semestrul I 2018

 

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului  semestrului I  2018 pentru exercițiul financiar 2018.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent semestrului I 2018 va fi transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 13.08.2018, ora 08.00.

Raportul sem.I 2018 al societății OIL TERMINAL SA  cuprinde:

-       Raportul Consiliului de Administratie al societății pentru semestrul I 2018

-       Situaţia interimară a poziţiei financiare la 30.06.2018

-       Situaţia interimară a rezultatului global la 30.06.2018

-       Situaţia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2018

-       Situaţia interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2018

-       Situaţia interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2017

-       Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2018

-       Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 65 alin.(2) lit. c) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

-       Raportul auditorului financiar 

Download: