Raport Semestrul I 2017

 

Raportul semestrului I 2017 al Societatii OIL TERMINAL S.A. pentru anul 2017 cuprinde:

 

-       Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru semestrul I 2017

-       Situaţia poziţiei financiare la 30.06.2017

-       Situaţia rezultatului global la 30.06.2017

-       Situaţia modificărilor capitalurilor proprii la 30.06.2017

-       Situaţia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2017

-       Note la situațiile financiare interimare simplificate auditate  la 30.06.2017

-       Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 113 lit. D alin (1) lit c. 

 

-       Raportul auditorului financiar 

Download: